Foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

På kvar grunnskule skal det vera eit foreldreråd det alle foreldre som har barn i skulen er medlemmer. (§11-4 Foreldreråd ved grunnskular).

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skulemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skulen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

Møtedatoar 2022/2023

  • 29. september
  • 27. oktober

Referat

FAU-representantar 2022 - 2023

Leiar: Kristine Andersen Midlang, nestleiar: Maria Håkonsund
Kasserar: Johnny Thorkildsen, skrivar: Beate Bakkedal

1.trinn
Gruppe 1: Maria Håkonsund
Gruppe 2: Hilde Lerøy

2.trinn
Gruppe 1: Johnny Thorkildsen
Gruppe 2: Kristine Andersen Midlang

3.trinn
Gruppe 1: Ronny Schei
Gruppe 2: Beate Bakkedal

4. trinn
Gruppe 1: Anette Markhus
Gruppe 2: Silje-Kristin Iversen

5.trinn
Gruppe 1: Therese Marie Golten
Gruppe 2: Trond Skage

6.trinn
Gruppe 1: Ann Karin Sagstad
Gruppe 2: Anne Sophie Trellevik Sangolt

7.trinn
Gruppe 1: Bernt Andre Sangolt
Gruppe 2: Sølve Golten

SFO: Monica Klokkernes