Foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

På kvar grunnskule skal det vera eit foreldreråd det alle foreldre som har barn i skulen er medlemmer. (§11-4 Foreldreråd ved grunnskular).

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skulemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skulen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

Møtedatoar 2023/2024

  • 26.september
  • 7.november

Referat

FAU-representantar 2023 - 2024

Leiar: Kristine Andersen Midlang, nestleiar: Marita Kvam
Kasserar: Johnny Thorkildsen, skrivar: Ingrid Bakke Johannesen

1.trinn
Gruppe 1: Birthe Østerbø
Gruppe 2: Marita Kvam

2.trinn
Anna Gabriela Hufthammer                    

3.trinn
Gruppe 1: Johnny Thorkildsen
Gruppe 2: Kristine Andersen Midlang

4. trinn
Gruppe 1: Marita Boge
Gruppe 2: Ingrid Bakke Johannesen

5.trinn
Gruppe 1: Nina Elisabeth Lie Nordvik
Gruppe 2: Silje Drange Hesvik

6.trinn
Gruppe 1: Therese Marie Golten
Gruppe 2: Trond Skage

7.trinn
Gruppe 1: Bjarte Refvik
Gruppe 2: Kjell Sigvart K. Heltorp

SFO: Sylwia Katarzyna Chimicz