Tiltak ved dysleksi

Skulen har rutiner for oppfølging ved dysleksi. Elevar som har dysleksi har også rettar i forhold til undervisninga.

Tiltak som vert vurdert:

Tilrettelagte lekser, tilpassa vekeplan. Dette skjer i samråd mellom kontaktlærar, elev og føresette.

Skulen vil hjelpe med søknad på Lingdys Pluss. Skulen gjev tilpassa opplæring i bruk av Lingdys Pluss.

Opprette brukar hos NLB, der eleven kan låne digitale bøker.

Eleven får lisens på digitale lærebøker. Skulen gjev opplæring i bruk av bøkene.

Skulen har lisens på Aski Raski. I tillegg til kartlegging av teknisk lesedugleik og måling av framgang, vert Aski Raski brukt til stasjonsundervisning, heimelekse og til intensiv trening tilpassa eleven sitt nivå. 

Tilbod om opplæring i touch, til dømes Tastaturbo.

 

Elevar som har dysleksi, har rettar:

Rett til tilpassa lekser

Rett til utvida tid ved prøvar

Rett til å få oppgåvene lest opp ved prøvar

Rett til lydbøker/ digitale bøker i alle fag

Rett til å bruke PC/ nettbrett med lese- og skrivestøttande hjelpeprogram i alle skriftlege arbeid

Rett til å vise kva ein kan gjennom munnlege leveringar når det er prøvar