Skogsvåg- ein dysleksivennleg skule

Skogsvåg skule har sidan hausten 2020 arbeidd mot å bli godkjend som Dysleksivennleg skule. Desember 2023 fekk vi godkjenninga frå Dysleksinorge.

 

 

 

 

Utgangspunktet for arbeidet var:

-Ønskje om å setje i system alle gode tiltak vi har ved skulen.

-Sikre høg kompetanse ved skulen.

-Tydeleggjere for elevane, heim og skule korleis vi arbeider for å førebyggje og gjere tiltak ved lese- og skrivevanskar, matematikkvanskar og/eller språkvanskar.

Skulen vart meldt inn i Dysleksinorge, og vi starta kompetanseutvikling på fagområdet. Vi deltok på digitale og fysiske kurs, oppretta ei prosjektgruppe og brukte utviklingstid til arbeidet. Skulen la vekt på implementering i kollegiet, samt informasjon og drøfting i FAU, SMU og elevrådet.

Vår 2023 vart søknaden om å bli Dysleksivennleg skule sendt til Dysleksinorge, og vi fekk sertifiseringsbesøk av representant frå Dysleksinorge. Skulen fekk positiv respons, og vart godkjend desember 2023.