Bestille mjølk og frukt

Her kan du bestilla skulemjølk og skulefrukt. 

Skulemjølk

Her finn du elektronisk skjema for bestilling av skulemjølk.

Bestill skulemjølk

Skulefrukt

Du kan bestilla skulefrukt til skulemåltidet. Det vert levert assortert frukt i løpet av veka. 

På bestillingssida finn du oversikt over datoar for levering. Merk at det på skuledagar rett etter feriar ikkje alltid vert levert skulefrukt.

Bestill skulefrukt

Artikkelliste