Skulefrukt

Du kan bestilla skulefrukt til skulemåltidet. Det vert levert assortert frukt i løpet av veka. 

På bestillingssida finn du oversikt over datoar for levering. Merk at det på skuledagar rett etter feriar ikkje alltid vert levert skulefrukt.

Bestill skulefrukt