Første skuledag

Ein god dag på Skogsvåg skule. Mange born som var glade for å sjå kvarandre. Mange nye førsteklassingar fekk kvar si rose. Mykje fin leik ute og inne. Ferdigplenen var rulla ut. Ein god dag!

Første skuledag ved Skogsvåg skule - Klikk for stort bilete

 

Velkomen til nye 1. klassingar ved Skogsvåg skule - Klikk for stort bilete
Velkomen til nye 1. klassingar ved Skogsvåg skule - Klikk for stort bilete
1. klassingane gjer seg kjent ved leikeplassen på Skogsvåg skule - Klikk for stort bilete
Nye 1. klassingar blir kjent ute ved Skogsvåg skule - Klikk for stort bilete
To gutar leiker inne på skulen - Klikk for stort bilete
Ny steintrapp ved Skogsvåg skule - Klikk for stort bilete