Elevråd

Ved kvar grunnskule skal det for trinna 8-10 vera eit elevråd med ein representant for kvar klasse. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skulen har teke til om hausten.

Ein medlem av undervisningspersonalet på skulen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet. Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for å skape godt lærings – og skulemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Elevråd 2020-2021

Elevrådskontakt skuleåret ved skulen 2020/21: Øyvind Solsvik og Arne Gunnar Solsvik

Elevrådskontaktar
Klasse Tillitsvald Vara
8M1 Kristin Hamsund
8M2 Mikael Andersen Ask Stølsnes
8M3 Tomine Måge Jessica Thaweerat Johnsen
9M1 Maryam B. Firouzadeh Nils-Petter C. Strandheim
9M2 Aleksander Jakub Beda Sarah Emilie Barmen-Fløisand
9M3 Adrian Fjeldstad Sandra Liljegren Valestrand
10M1 Tuva Blom Hellesund Lukas Ivan Andersen
10M2 Sandra Berg Emma Wolff Harkestad
10M3 Jakob Romarheim Vik Alida Hagenes