Skulehelsetenesta

Du kan ta direkte kontakt med helsesjukepleiar på skulen. Har du spørsmål eller treng nokon å snakke med er du velkomen til ei samtale. Helsesjukepleiar har teieplikt!

Helsesjukepleiar

Kristin Hovland Misje

E-post: kristinhovland.misje@oygarden.kommune.no
Mobil: 90182414
Telefon skule: 56 38 77 25

Du kan sende mail, SMS eller ringe. Dersom vi er opptatt vil vi ta kontakt med deg så snart vi kan.

Helsesjukepleiar er tilstades på skulen

Måndag kl. 08.00 - 15.00.
Onsdag kl. 08.00 - 15.00 

Kor finn du helsesjukepleiar på skulen?

Vi held til på kontor ved sida av skulekjøkkenet.

Velkomen innom!