Skulehelsetenesta

Du kan ta direkte kontakt med helsesjukepleiar på skulen. Har du spørsmål eller treng nokon å snakke med er du velkomen til ei samtale. Helsesjukepleiar har teieplikt!

Helsesjukepleiar

Du kan sende mail, SMS eller ringe. Dersom vi er opptatt vil vi ta kontakt med deg så snart vi kan.

Helsesjukepleiar er tilstades på skulen

  • Måndag kl. 08.00 - 15.00.
  • Onsdag kl. 08.00 - 15.00 

Kor finn du helsesjukepleiar på skulen?

Vi held til på kontor ved sida av skulekjøkkenet.

Velkomen innom!