Teikn til tale

Barnehagen vår brukar teikn til tale. 

I perioden 2015-2017 hadde vi et pilotprosjekt som het «Tegn med oss!». Målet med prosjektet var at alle barn og voksne i barnehagen vår etterhvert skulle kunne bruke noen tegn i hverdagen. Vi har fortsatt med teikn til tale i barnehagen vår og målet er at dette skal bli godt integrert i personalet og i barnegruppen.

Teikn til tale er blant annet med på å støtte oppunder talespråket, gi et rikt ordforråd og gi barna eit betre begrepsforståing. Teikn til tale er et supplement og ikkje eit alternativ til tale, målet med å bruke dette er alltid å utvikle talespråket.

Vi har flerie barn i barnehagen som bruker tegn til tale som støttande kommunikasjonsform. Ved å arbeide med kommunikasjon og språk bidrar det til at barna kan uttrykke følelser, ønsker og det gir erfaringar til å løse konfliktar og det skapar positive relasjonar i leik og anna samvær. Det er viktig for oss at born og vaksne i barnehagen bruker teikn til tale, slik at alle er inkludert i fellesskapet og får oppleve at dei er likeverdige.

Vi bruker teikn som støtte til vårt språk og sammen med visuell forsterkning (bilder,konkreter) gir dette ein god støtte til alle born sin språkutvikling. Visuell støtte samlar og forsterkar i språkutvilkingen hos alle born.

I barnehagen bruker vi teikn når vi synger. Vi bruker teikn under måltid og påkledning. Også når vi spiller spill bruker vi tegn. Vi ser at barna er naturlig nysgjerrig på å lære nye tegn og at de bruker tegn spontant i leikesituasjoner.

Klikk for stort bilete