Du kan no søkje om reduksjon i foreldrebetaling for SFO for elevar i 1. og 2. klasse dersom hushaldninga di har låg inntekt. Ordninga gjeld frå 1. august 2020. 

Skulane i Øygarden kommue startar måndag 17. august og tysdag 18. august. SFO er ope første skuledag. Under finn du tidspunkt for oppmøte første skuledag. Gå inn på skulane sine nettsider for meir informasjon om skulestart. Velkomen til nytt skuleår! 

På nettsida til Udir.no finn du informasjon om skulestart, skyss og opplæringsplikt (korona). Sjå på informasjon som ligg under gult nivå.

Delta i Noregs største og kulaste lesekampanje Sommarles.no er ei lesekampanje som biblioteka arrangerer for barneskuleelevar i sommerferien.

 

Informasjon til elevar og føresette (PDF, 69 kB) som skal starte på Fjell ungdomsskule hausten 2020.

Her er informasjon til føresette til barn som tek taxi gjeldande frå 2.juni: Foreldreinfo drosjeskyss (PDF, 137 kB)

På Knappskog skule brukar vi Transponder som digital meldingsbok. For å få tilgang til denne loggar du på transponder.no på nett, eller lastar ned appen «Transponder meldingsbok» i Google Play eller App store.