Tilsette

Styrar

Vibecke E. Gunby

Assisterande styrar

Silje-Margrethe T. Austevoll

Spesialpedagog
Eirin E Pedersen

Kvitveis

Pedagogisk leiar: Hilde May Kårtveit
Barne- og ungdomsarbeidar: Solbjørg Hammersland
Barne- og ungdomsarbeidar: Bjørg-Elin Sleire

Løvetann

Pedagogisk leiar: Silje-Therese Eikeseth
Barne- og ungdomsarbeidar: Inger Marie V. Jakobsen

Blåklokke
Pedagogisk leiar: Mona Helen Kroksveen
Pedagogisk leiar: Helga Langeland
Barne- og ungdomsarbeidar: Inger Storebø

Humlehagen

Pedagogisk leiar: Nina Bru
Pedagogisk leiar: Emilie Hjørnevik
Barne- og ungdomsarbeidar: Gitte G. Bjorøy
Barne- og ungdomsarbeidar: Cathrine H. Gaupholm
Lærling: Pranee Mundeim

Sommarfugl

Pedagogisk leiar: Jeanette Lundekvam
Pedagogisk leiar: Silje-Margrethe T. Austevoll
Barne- og ungdomsarbeidar: Anne Kristine Børnes
Barne- og ungdomsarbeidar: Pernille Søvik
Barne- og ungdomsarbeidar: Elin Nordfonn