Tilsette

Styrar

Vibecke E. Gunby

Assisterande styrar

Silje-Margrethe T. Austevoll

Ekorn

Pedagogisk leiar: Nina Bru
Barnehagelærar: Vivian H. Nilsen
Barne- og ungdomsarbeidar: Gitte Gjaldbæk Bjorøy

Kvitveis

Pedagogisk leiar: Hilde May Kårtveit
Barnepleiar: Lisbeth Voigt
Barne- og ungdomsarbeidar: Solbjørg Hammersland

Løvetann

Pedagogisk leiar: Silje-Therese Eikeseth
Barne- og ungdomsarbeidar: Siv N. Telle
Barne- og ungdomsarbeidar: Inger Storebø

Spurv

Pedagogisk leiar: Jeanette Lundekvam
Barne- og ungdomsarbeidar: Inger Marie Vorland Jakobsen
Barne- og ungdomsarbeidar: Kristine-Marie Flåten

Sommarfugl

Pedagogisk leiar: Silje-Margrethe Tansøy Austevoll
Pedagogisk leiar: Helga Langeland
Barne- og ungdomsarbeidar: Anne Kristine Børnes
Barne- og ungdomsarbeidar: Bjørg-Elin Sleire
Barne- og ungdomsarbeidar: Cathrine H. Gaupholm

Hakkespett

Pedagogisk leiar: Eirin Pedersen Ekren
Pedagogisk leiar: Emilie Hjørnevik
Barne- og ungdomsarbeidar: Pernille Søvik
Barne- og ungdomsarbeidar: Elin Nordfonn