Tilsette

Her finn du oversikt over tilsette i Klokkarvik barnehage.

Styrar

Vibecke E. Gunby

Assisterande styrar

Silje-Margrethe T. Austevoll

Spesialpedagog
Eirin E Pedersen

Kvitveis
Pedagogisk leiar:
Hilde May Kårtveit
Barne- og ungdomsarbeidar: Solbjørg Hammersland
Barne- og ungdomsarbeidar: Bjørg-Elin Sleire
Lærling: Silje Nesse

Løvetann
Pedagogisk leiar:
Silje Therese Eikeseth
Barne- og ungdomsarbeidar: Inger Marie V. Jakobsen

Blåklokke
Pedagogisk leiar:
Helga Langeland
Assistent: Ann Laiat Khamchainon
Assistent: Vivian Lønning

Humlehagen
Pedagogisk leiar:
Nina Bru
Barnehagelærar: Marianne Øvretveit
Barne- og ungdomsarbeidar: Gitte G. Bjorøy
Assistent: Vibeke Hammersland Tellnes
 

Sommarfugl
Pedagogisk leiar: Jeanette Lundekvam
Pedagogisk leiar: Silje-Margrethe T. Austevoll
Barne- og ungdomsarbeidar: Elin Nordfonn
Barne- og ungdomsarbeidar: Katarina Hammersland

Villbiene:
Pedagogisk leiar: Solveig Hopland Hollup
Barne- og ungdomsarbeidar: Anne Kristine Børnes
Assistent: Pernille Søvik