Tilsette

Styrar

Vibecke E. Gunby

Assisterande styrar

Silje-Margrethe T. Austevoll

Kvitveis

Pedagogisk leiar: Hilde May Kårtveit
Barne- og ungdomsarbeidar: Solbjørg Hammersland
Barne- og ungdomsarbeidar: Bjørg-Elin Sleire
Lærling: Silje Nesse

Løvetann

Pedagogisk leiar: Silje-Therese Eikeseth
Barne- og ungdomsarbeidar: Inger Marie V. Jakobsen
Barne- og ungdomsarbeidar: Inger Storebø

Humlehagen

Pedagogisk leiar: Nina Bru
Pedagogisk leiar: Eirin E. Pedersen
Barne- og ungdomsarbeidar: Gitte G. Bjorøy

Villbiene

Pedagogisk leiar: Emilie Hjørnevik
Barne- og ungdomsarbeidar: Cathrine H. Gaupholm

Kokkelurane

Pedagogisk leiar: Helga Langeland
Barnehagelærar: Vivian H. Nilsen 
Barne- og ungdomsarbeidar: Pernille Søvik
Barne- og ungdomsarbeidar: Elin Nordfonn

Sommarfugl

Pedagogisk leiar: Silje-Margrethe T. Austevoll
Pedagogisk leiar: Jeanette Lundekvam
Barne- og ungdomsarbeidar: Anne Kristine Børnes