Innskriving 1. trinn

Skulane i Øygarden kommune har digital innskriving. 

Det er ikkje fritt skuleval i Øygarden kommune. Eleven skal skrivast inn på den skulen i skulekrinsen dei høyrer til.

På nokre område treng vi samtykke og de som føresette må ta nokre val på vegne av dykkar barn. Vi vil derfor be om at de fyller ut elektronisk skjema under.

Ordinær frist for innskriving er 15. april.

Skjema for innskriving