Velkommen til Hjelteryggen skule

Aktuelt

  • 01.09.2022 Mobbeombod
    Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle...
  • 20.05.2022 Bent-Inge og Anette Besøk hos ACOS
    7. klasse på Hjelteryggen skole besøkte ACOS. De fikk boller, brus og kunnskap om å jobbe med programmering.
  • 09.06.2021 Endring i §13 Ferie-SFO
    SFO følgjer skuleruta. Det er tilbod om ferie-SFO i haust- og vinterferie, og i sommarferie – inntil 2 veker i juni etter...

Kalender

Ingen planlagte hendingar