Forventningar til skulen, føresette og elevane

Kva kan dere forvente av Hjelteryggen skule?

 • Vi er engasjerte vaksne som bryr oss og leggjer til rette for eit trygt læringsmiljø
 • Vi gir god oppfølging av eleveane sin faglige og sosiale utvikling
 • Vi inviterer til to utviklingssamtalar og to elevsamtalar kvart år
 • Vi gir elevene underveisvurdering og framovermeldingar
 • Vi tek kontakt med heimen for å samarbeide
 • Vi formidlar kontakt med hjelpeapparat ved behov

Vi forventer at føresette

 • Formidler støtte og oppmuntring til barnet
 • Snakkar positivt om skulen
 • Respekter skuleåret og feriane
 • Prioriterer tid til å følgje opp barnet i skulearbeidet
 • Sørger for mat, søvn og klær, og passer på at elevane møter på skulen til rett tid
 • Tek kontakt med skulen når det er noe dere lurer på
 • Møter på foreldremøter, utviklingssamtalar og andre tilstelningar når de blir invitert

Vi forventer at elevene

 • Har forventningar til å lære
 • Forstår at læring krever arbeid og innsats
 • Gjer sitt beste for å lære
 • Gjer sitt beste for at vi skal få eit godt læringsmiljø
 • Følgjer klasse- og ordensreglane