Dagsplan/timeplan

Vår skulekvardag

Her kjem start og slutt tidspunkt for skuleklassene.

Alle klasser begynner 08.30. Klassene slutter: 

Dagsplan/timeplan
Klassetrinn Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
1. klasse 13.15 13.15 12.15 13.15 13.15
2. klasse 13.15 13.15 13.15 13.15 12.15
3. klasse 14.00 13.15 13.15 13.15 13.15
4. klasse 14.00 13.15 14.00 13.15 13.15
5. klasse 14.00 13.15 14.00 13.15 14.00
6. klasse 14.00 13.15 14.00 13.15 14.00
7. klasse 14.00 13.15 14.00 14.00 14.00

Rutiner ved oppstart av dag/time

  1. Alle elevene stiller opp ute. Lærer henter klassen når det har ringt inn.
  2. Eleven henger opp yttertøy, og setter fra seg sko i garderoben. Innesko brukes.
  3. Når eleven går inn klasseromsdøren, har timen begynt. Lærer står klar, og har oppmerksomheten på elevene.
  4. Elevene hilser på læreren, før de setter seg.
  5. Lærer går igjennom plan for dagen/timen, og presenterer evt. mål for timen
  6. Overganger for elevene blir tydelig informert om, og gjennomført, for å skape forutsigbarhet og trygghet for elevene
  7. Timen oppsummeres
  8. Den voksne er tilstede i garderoben til alle eleven har gått ut. Dette for trygge overganger for elevene.
  9. Klasseromsdørene låses i friminuttene