Ferie og fridagar

Her finn du rettleiande skulerute for grunnskulen. Sjå din skule for eventuelle lokale endringar.

Skuleåret 2020 - 2021

Skuleåret 2020 - 2021
Ferie/fridag Dato
Planleggingsdagar skule 12.08.2020 - 14.08.2020
Haustferie 05.10.2020 - 09.10.2020
Planleggingsdag 06.11.2020
Juleferie 23.12.2020 - 01.01.2021
Planleggingsdag 04.01.2021
Vinterferie 01.03.2021 - 05.03.2021
Påskeferie 29.03.2021 - 05.04.2021
Kr.himmelfartsdag 13.05.2021
Planleggingsdag 14.05.2021
Grunnlovsdag 17.05.2021
2.pinsedag 24.05.2021
Siste skuledag 18.06.2021


Her finn du lenkje til ferie og fridagar for barnehagar i kommunen