Mellomtrinnet bygger uteskole

Syvende trinn brukte tre dager i uke syv til oppstarten av arbeidet med nytt uteskoleområde for Hjelteryggen skole. I uke åtte er det femte trinn sin tur, mens sjette klasse vil fortsette arbeidet i uke ti. 

7.trinn bygger bro

 

I samarbeid med studenter fra NLA har elever fra syvende trinn jobbet med å lage nytt område for uteskole for Hjelteryggen skole.  Uken gikk med til å ordne sti og lettere fremkomst, men også til vedhogst og rydding av området. I de kommende ukene vil sjette og femte klasse jobbe videre med klargjøringen. Mye spennende vil skje fremover, så følg med på hva som skjer.