Velkommen til Fjell ungdomsskule

Aktuelt

  • 13.06.2022 Sommarferieaktivitetar for barn og unge
    Her finn du oversikt over ulike sommarferieaktivitetar for barn og unge i Øygarden.
  • 22.01.2022 Gult nivå
    Smittevernlegane i Øygarden kommune har teke avgjersle på at Fjell ungdomsskule held fram med gult nivå etter...
  • 22.01.2022 Covid-19
    Ved Fjell ungdomsskule har vi fått melding om 77 elevar og tre vaksne som har testa positiv for Covid-19 hittil dei siste...

Kalender

Ingen planlagte hendingar