Søk om elevpermisjon

Føresette kan søkja om permisjon frå skulen for barna sine. Du må søkja i god tid på førehand. Skulen behandlar søknaden.

Søk om elevpermisjon

Søknadsskjema for permisjon