Velkomen til foreldremøter.

Onsdag 7. september kl 18-20 for 1.-3. trinn.

Kl 18-19 - Felles møte i gymsal med rektor

Kl 19-20 - Klassemøte eller møte på trinn

 

Torsdag 8. september kl 18-20 for 4.-7. trinn

Kl 18-19 - Felles møte i gymsal med rektor 

Kl 19-20 - Klassemøter eller møte på trinn.

Viktige møte som alle må prioritere høgt. Her får du viktig informasjon, møte staben på skulen og treffe andre foreldre. 

Mvh Ingvill K Blom, rektor  

Til alle foreldre/føresette

Velkomen til skulestart torsdag 18. august.  

2.-7. trinn møter kl 8.30. Klassane møte ute på skuleplassen ved fotballbane til oppstilling før klassane går inn i klasserommet. SFO er open frå kl 07.00-16.30. 

1. trinn møter kl 09.00. Oppmøte er på skuleplass bak skulen. Skuledagen varar til kl 13.05, og SFO er ope til kl 16.30.

Vi gler oss til å møte nye og kjente elevar til eit nytt skuleår. 

Helsing Ingvill K Blom, rektor 

Her finner du lenker til bestilling av skolefrukt og skolemelk for skoleåret 2022-2023

Her er lenke til val av målform for høstens 1.klassinger: https://skjema.oygarden.kommune.no/skjema/OYK0154/

 

Mandag 21. mars er Verdensdagen for Downs syndrom. Sammen med Stiftelsen VI og Milla Says markerer Menneskeverd i år igjen denne dagen med å oppfordre alle til å ta på seg to ulike sokker 21. mars for å vise at du setter pris på mangfold! 🎉

Vi på Brattholmen skule oppfordre alle barn og vaksne til å delta i denne viktige markeringa. I klasse 4a hadde mange elevar tatt utfordringa og kom med to ulike sokkar på skulen. Sjå bilete under. Brattholmen skule heiar på mangfald. 

Mvh Ingvill Kvalsnes Blom, rektor

Frå 1. september får Brattholmen skule ei ny Aud. Aud Svidal har vore tilsette som merkantil sidan 2005 og går no av med AFP. Vi vil takke Aud for godt arbeid alle dei åra som Aud har vore på skulen. Ny merkantil er Silje Rosenvinge-Evensen. Ho kjem frå stillinga som merkantil ved Ulveseth og Foldnes skule. Velkomen Silje. 

 

 Til alle føresette

Skular og barnehagar vil gå over på gult nivå dei neste fire vekene frå 1.9.til 24.9. Kommuneoverlege og smittevernlege i kommunen har bestemt at barnehagar og grunnskular skal over på gult nivå. Frå onsdag 1.september vil Brattholmen skule endre drift til gult nivå. Meir info på kommunen si heimeside.

https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/gult-niva-for-barnehagar-og-grunnskular.42278.aspx

Endring for elevane:

Elevar kan møte i klasserom frå klokka 08.15. Lærar er på plass i klasserom frå den tida. Vi vil at når elevar kjem til skulen, går dei direkte inn  til sitt klasserom. Ingen skal vente utanfor. 1. time startar kl 08.30.

Friminutt vert på same tid, men elevane er kun ute med sitt trinn på faste område.

SFO vil vere trinnvis både ute og inne.

Alle vaksne er framleis på grønt nivå, det tyder at dei går mellom klassane og uteområda.

Vi ber om at foreldre no går inn på skulen. Skal du levere noko på skulen, vent ved utgangen til ein vaksen kjem, eller kom til administrasjonen.

Foreldremøta vert gjennomført som planlagt, hugs avstand og smittevern. 

Har du spørsmål, ta kontakt med underteikna. Vi håper dette vil gjere at smittetrykket vert mindre i samfunnet. Ha ein god dag.

 

Brattholmen 31.08.21

 

Mvh

Ingvill Kvalsnes Blom

Rektor

 

 

Foreldremøta blir i gymsal på trinn. De kan møte to føresette, alle må passe på smittevern.

Kontaktærarar informere felles frå rektor og annen informasjon som gjeld trinnet.

Val av FAU og klassekontakt.

 

Klokka 18 – 1. trinn

Klokka 20 – 2. trinn

 

Klokka 18 – 3. trinn

Klokka 20 – 4. trinn

 

Klokka 18 – 5. trinn

 

Klokka 18 – 6. trinn

Klokka 20 – 7. trinn

 

Velkomen til foreldremøte

 

Brattholmen 27.08.21

 

Mvh

Ingvill Kvalsnes Blom

rektor

Kristine Bruvik har det siste året vore lærling i barne og ungdomsarbeiderfaget på Brattholmen skule. Sist fredag bestod ho fagprøven med svært gode tilbakemeldingar. Gratulerer Kristine.