Her er oversikt over kontaktlærarar ved Brattholmen skule frå hausten 2020.

Torsdag 11. juni er de inviterte til førskuledag på Brattholmen skule. Dette er ein dag borna dykkar får møta lærarane sine og skulen. Grunna koronasituasjonen vert gruppa delt i to, og kvart born kan berre ha med ein føresett på denne dagen grunna smittevern. Alle møter ute på plassen nede ved flaggstonga (fotballbanen).

Folkehelseinstituttet har laga ein trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser kva smitteverntiltak barnehagar og skular skal følgje. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjer nivået som skal følges. Vi er på gult nivå.

1. trinn har feiret 17. mai i dag, litt på forskudd, med tog, flagg og is. Hurra for 17. mai!

 

Frå måndag 18 mai vil SFO ha åpningstid til kl 16.15.  Dette gjeld for dei som har heil plass.

 

Det er ikkje endringer i oppseiingstid i høve til korona tidene. Oppseiingstiden gjeld etter vedtektektene. Sjå vedtektene på heimesiden.