Innskriving 1. trinn - hausten 2023

Det er no klart for innskriving til 1. trinn for neste skuleår. Skulane i Øygarden kommune har digital innskriving. Eleven skal skrivast inn på sin nærskule.

 

Ill. Colourbox

På nokre område treng vi samtykke og de som føresette må ta nokre val på vegne av dykkar barn. Vi vil derfor be om at de fyller ut elektronisk skjema under.

https://www.oygarden.kommune.no/brattholmenskule/tenester/om-skulen/innskriving-1-trinn/

 https://skjema.oygarden.kommune.no/skjema/OYK0154/
(val av målform)

Søknadsfrist 1. februar 2023

Alle nye førsteklassingar vil bli invitert til førskuledag her på skulen, og de vil i god tid få informasjon om tidspunkt. Velkomen til Brattholmen skule!