Ferie og fridagar

Her finn du rettleiande skulerute for grunnskulen. Sjå din skule for eventuelle lokale endringar.

Skuleåret 2020 - 2021:

Oppstart på barneskulane og 8. klasse er måndag 17. august. Oppstart for 9. og 10. klasse på ungdomsskulane er tysdag 18. august. Her kjem informasjon om frammøte så snart det er klart

Skuleåret 2020 - 2021
Ferie/fridag Dato
Planleggingsdagar skule 12.08.2020 - 14.08.2020
Haustferie 05.10.2020 - 09.10.2020
Planleggingsdag 06.11.2020
Juleferie 23.12.2020 - 01.01.2021
Planleggingsdag 04.01.2021
Vinterferie 01.03.2021 - 05.03.2021
Påskeferie 29.03.2021 - 05.04.2021
Kr.himmelfartsdag 13.05.2021
Planleggingsdag 14.05.2021
Grunnlovsdag 17.05.2021
2.pinsedag 24.05.2021
Siste skuledag 18.06.2021


Her finn du lenkje til ferie og fridagar for barnehagar i kommunen