Skuleskyss

Retten til skuleskyss gjeld til/frå skuletida/undervisningstida. Retten til skuleskyss gjeld ikkje til/frå leksehjelp eller skolefritidsordning (SFO).

Bussane går til same tid som tidlegere år om morgonen. Dei startar 09:25 måndag og 08:15 alle andre dagar.

Elevane sluttar 14:15 alle dagar utanom tysdag då dei sluttar 13:05.

Skuleskyss

Avstanden mellom skule og heim må overstiga

  • 2 km for 1. klasse i grunnskolen
  • 4 km for 2. til 10. klasse i grunnskolen
  • 6 km for vidaregåande skule

Avstanden blir målt frå dør til dør og langs kortaste farbare veg eller gang- og sykkelsti.

Elevar i grunnskulen som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg, har rett til fri skuleskyss uavhengig av avstanden mellom skule og heim. Les meir på Utdanningsdirektoratet.

Funksjonshemma elevar og elevar som er mellombels skadde eller sjuke kan søkja om særskilt skyss på medisinsk grunnlag. Denne type skyss-søknad krev legeerklæring.

Søk skuleskyss

 

Sjå fullstendig skyssreglement for grunnskulen.

Søknad om skuleskyss

Kontakt den aktuelle skulen for å få hjelp til å søkja om skuleskyss.

Skulestart

Bussruter skulestart, måndagar

Bussruter skulestart, måndagar
Rutenummer Tid/Start Rute Tid Tranevågen ungdomsskule Buss
449 Turøy 08.40 Misje - Solsvik 09.10 Skulerute
449 Fjell kyrkje 08.45 Ulveset - Skålevik 09.13 Skulerute
449 Syltøy 08.35 Lokøy - Algerøy - Skålevik 09.03 Skulerute
449 Åse 08.35 Ulveset 09.08 Skulerute
449 Ekren 08.30 Nese - Knappskog 09.07 Skulerute

Bussruter skulestart, tysdag til fredag

Bussruter skulestart, tysdag til fredag
Rutenummer Tid/Start Rute Tid Tranevågen ungdomsskule Buss
449 Turøy 07.20 Misje - Solsvik 07.50 Skulerute
449 Fjell kyrkje 07.40 Ulveset - Skålevik 08.05 Skulerute
449 Syltøy 07.25 Lokøy - Algerøy - Skålevik 08.05 Skulerute
466 Ekren 07.25 Nese - Ulveset overg. Rutebuss/skulerute
449 Åse 07.30 Ulveset - Knappskog Skulerute
449 Ulveset skule 07.40 Knappskog 08.03 Skulerute
466 Overgang Ulveset skule 07.40

Skuleslutt

Bussruter skuleslutt, alle dagar utanom tysdag

Bussruter skuleslutt, måndag, onsdag, torsdag og fredag
Rutenummer Tid frå Tranevågen Rute Buss
449 14.25 Algerøy - Lokøy - Syltøy Skulerute
449 14.25 Knappskog - Ulveset - Nesse - Ekren Skulerute
449 14.25 Skålevik - Åse - Ulveset - Fjell kyrkje Skulerute
449 14.25 Knappskog - Ulveset Skulerute
449 14.25 Solsvik - Vindenes - Turøy Skulerute

Bussruter skuleslutt, tysdag

Bussruter skuleslutt, tysdagar
Rutenummer Tid frå Tranevågen Rute Buss
449 13.15 Nesse - Ekren Skulerute
449 13.15 Åse - Fjell kyrkje Skulerute
449 13.15 Knappskog - Ulveset Skulerute
449 13.15 Algerøy - Syltøy - Lokøy Skulerute
449 13.15 Knappskog - Ulveset Skulerute
449 13.15 Solsvik - Vindenes - Turøy Skulerute
465 13.20 Ågotnes term - Skålevik - Ulveset Skulerute

 

Bussruter skuleslutt, onsdag og torsdag