Skulehelsetenesta

Du kan ta direkte kontakt med helsesjukepleiar på skulen. Har du spørsmål eller treng nokon å snakke med er du velkomen til ei samtale. Helsesjukepleiar har teieplikt!

Helsesjukepleiar

Nina Beathe Eraker

E-post: Nina.Eraker@oygarden.kommune.no
Mobil: 992 74 210
Telefon skule: 56 12 25 11

Du kan sende mail, SMS eller ringe. Dersom vi er opptatt vil vi ta kontakt med deg så snart vi kan.

Helsesjukepleiar er tilstades på skulen

Måndag kl. 09.30-14.00
Tysdag kl. 09.00-13.00
Torsdag kl. 09.00-14.00.

Kor finn du helsesjukepleiar på skulen?

Eg held til i 2. etasje. Gå opp trappa etter at du har gått inn hovedinngangen. Deretter forbi heisen og inn gangen til venstre. Det heng skilt på døra når eg er her.

Velkomen innom!