Tyrihans

Velkommen til vår avdeling. Vi er er ein småbarnsavdeling med barn frå 1-3 år. På Tyrihans er vi 14 småtroll. Her leikar vi, veks, oppdager, ler og forskar dagen lang. Her finn du informasjon om dagsrytme, våre aktivitetar, prosjekt og vekerapport frå vår barnehagekvardag. 

Artikkelliste