Soria Moria

Velkommen til vår avdeling. Vi er 18 barn og 4 vaksne her på Soria Moria. Her finn du informasjon om dagsrytme, våre aktivitetar, prosjekt og vekerapport frå vår barnehagekvardag.

Artikkelliste