Elevvurdering

Elevane skal få kontinuerlig tilbakemeldingar på arbeidet sitt. Det er fire formelle møtepunkt i løpet av skuleåret, to elevsamtalar og to utviklingssamtalar.

Prinsipp for elevvurdering

 1. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som blir forventet av dem (tydelige mål og kriterier)
 2. Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
 3. Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg
 4. Elevene skal være involverte i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere sitt eget arbeid og sin eigen faglige utvikling.

Dette jobbar vi med

 • God klasseledelse er grunnlaget for god læring
 • Elevenes kompetanse skal vurderes opp mot kompetansemålene i Kunnskapsløftet
 • Tydelige læringsmål forteller hva elevene skal lære
 • Kontinuerlig veiledning underveis som forteller noe om kvaliteten på arbeidet elevene gjør
 • Kontinuerlig veiledning i læreprosessen,- om hvordan eleven kan bli bedre
 • Underveisvurdering/ framovermeldinger i utviklingssamtaler og elevsamtaler
 • Elevene skal være delaktige i vurdering av eget arbeid
 • Elevene skal få vurdering av orden og oppførsel