Om oss

Ågotnes barnehage ligg på Ågotnes i Øygarden kommune. Barnehagen ligg ved siden av Ågotnes skule. Barnehagen har ei god plassering i eit flott skogsterreng med nærleik til vatn og sjø. Barnehagen grenser til eit spennande friområde, skular, helsesenter, ulike bedriftar og idrettsanlegg/fotballbanar.

Klikk for stort bilete

Historikk

  • Klikk for stort bileteStarta opp som Kårtveit barnehage og held da til i Kårtveit gamle skule.
  • I 1983 blei Ågotnes barnehage med to avdelinger bygget.( det som er Lillebjørn no)
  • På 1990-tallet var det ei avdeling Blåklokka på Ågotnes skule
  • I perioden 2000 – 2006 hadde barnehagen ei naturavdeling som holdt til i Ågotneshallen og i skogen
  • I desember 2005 opna nytt bygg, Storebjørn.
  • Våren 2016 oppstart av utviding av Lillebjørn til ein 6 avdelings barnehage (Lillebjørn og Hamremyra barnehage blir slått sammen)
  • Sommeren 2017 Lillebjørn blir en del av Hamremyra barnehage.

Avdelingar

Ågotnes barnehage består av fire avdelinger: Sønnavind, Vestavind, Nordavind med barn i alderen 2,5 til 6 år og Austavind med barn i alderen ca. 1- 3 år.  Avdelingane har fått namna sine frå himmel – og værfenomen.

Avdelingene delar på aktivitetsrom i tillegg til si eigen avdeling. Romma er formingsrom, bibliotek/spelrom, tumlerom, fellesrom/kjøkken. Dei små romma som er knytta til avdelingene er innreda som familierom, konstruksjonsrom etc. To og to avdelinger deler garderobe.

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Utemiljø

Vi har ett stort utemiljø som gjev gode høve til fysisk utfalding, rike naturopplevinger, god læring og stort areal for leik i store og små grupper innafor gjerdet.

Barnehagen har ei god plassering i eit flott skogsterreng med nærleik til vatn og sjø. Barnehagen grenser til eit spanande friområde, skular, helsesenter, ulike bedrifter og idrettsanlegg/fotballbaner. Å bruke naturen i allslags vær er viktig for oss.

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Personale

Vi har ei mangfaldig personalgruppe med ulik utdanning og mangeårig erfaring innanfor ulike område.

Vi har og frå tid til anna elever frå ungdomskule, vidaregåande skule, høgskule og lærlingar.

Oversikt over tilsette

Barn frå ulike land og kulturar

Vi har barn som kjem eller har familiebakgrunnen sin frå mange ulike land og kulturar, vi ønskjer at  barna skal oppleve kultur og språk frå vårt og andre land.

Årlig har vi solidaritetssaksjon for å hjelpe andre barn. Målet vårt er at vi lærer barna at ikkje alle har det like godt i verden, men det viktigaste er at vi bryr oss om kvarandre.