Velkomen til Luna

Vi er tre fast ansatte på avdeling Luna:

  • Barne- og ungdomsarbeider; Benedicte
  • Barne- og ungdomsarbeider ; Nina
  • Pedagogisk leder; Toril

Avdelinga består av eit stort fellesrom, to mindre rom og ein hems. Grov gang, garderobe og bad med barne- toaletter og håndvasker.

Barna får medvirke til ulike aktivitetar som kan utføres i ulike rom.  Vi tilbyr og tilrettelegger ulike aktivitetar kvar dag..  Barna blir veiledet i leiken, vi setter i gang leik ved behov slik at barna får utvikle sin leikekompetanse.  Barna lærer best av leik med kvarandre og leik er læring.  Vi er støttande i leiken. Vi jobber for at alle skal ha nokon å leike med og ingen står alene.

Foreldresamarbeid er vi opptekne av, da vi hele tiden jobbar for barnas beste. I garderoben er det ein oppslags tavle kor personalet skriv om dagen i dag og  felles beskjedar.

Teikn til tale bruker vi, Dagstavla er bilete og teikn. Kvar veke har vi nokon nye teikn, og dei hengjar på oppslagstavla. Vi jobber med å styrke språket til barna.

Avdelinga har ein hems, der er det ulike aktivitetar, mange mogelegheiter  Nokon barn får lieike i grupper uten at personalet er med hele tiden, selv om vi følger med.  nokon barn trenger  vaksne med seg på grunn av trappen.

Personalet jobbar for barna, setter barna i fokus og vi leiker mykje.  Går tur i skog og mark og nærmiljøet.  Ein dag i veka er satt av til tur dag,

Velkomen til oss.

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete