Prosjekt Døropnar

For å bekjempe ulikhet i verda må alle ha jobb. For at det skal kunne skje må vi skape ein rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplassar. Det betyr at vi må inkludera fleire inn i arbeidslivet. 

Klikk for stort bilete  

Personar som i dag står utanfor arbeidslivet skal få ein sjanse. Gjennom prosjektet skal verksemdene få informasjon om korleis og kvifor deira verksemd bør ta eit samfunnsansvar ved å gje nokon som står utanfor ein sjanse. 

Svar på Spørjeskjema om Inkludering 

Vi spør små og store verksemder om å svare på vår spørjeunderøking om Inkludering her

Klikk for stort bilete 

 

Ønskje di verksemd å delta i inkluderingarbeidet? 

Klikk for stort bilete 

Klikk for stort bileteØygarden kommune og Vest Næringsråd inviterer heile næringslivet til innspelsmøte. Den ferske kommunen jobbar no med å utvikla ny samfunnsdel til kommuneplan 2022-2034, og skisse til næringsstrategi, samt inkludering og arealplan. 

Innspelsmøte den 25. Mars kjem til å handle om:

  • Kva kompetansebehov vil bransjen din ha framover?
  • Kva skal til for at bransjen din skal veksa?
  • Korleis bør kommunen samarbeida med bransjen?
  • Korleis kan vi få fleire i arbeid som står utanfor?

Les meir om møtet og meld deg på her 

 

 

 

Skap meir, inkluder fleire

Flest mogleg er i arbeid er viktig for samfunnsøkonomien, men også viktig for det einskilde individ. Å vera i arbeid er for dei fleste helsefremjande. Arbeidsplassen er også ein sentral arena for integrering, sosialisering og deltaking i samfunnet. Det er viktig for verksemdene som har behov for variert arbeidskraft. 

I eit samfunnsperspektiv er det vesentleg fordi ein høg grad av utanforskap, sjukefråvær og uførepensjon ikkje er berekraftig i lengda, verken økonomisk eller sosialt. 

Siste Nytt 

Her kan du lese heile saka om om Kjersti som gekk frå blomster-dekoratør til kranfører og Kristoffer, som begge fekk jobb hos Zinken. Les saka her 

Klikk for stort bilete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behovet for fagarbeidarar er ekstra merkbart når grensene er stengde. Les saka her