Permittering/sjukefråver

NAV sin koronaveivisar

Samleside med informasjon til arbeidstakarar og arbeidsgjevarar.

Arbeidstilsynet

Informasjon om tiltak for arbeidslivet. Særskild viktig for arbeidsplassar med mange tilsette, og der ein har kontakt med mange.

NHO

Råd til arbeidsgjevarar frå NHO sine advokatar og nyheiter for arbeidsgjevarar knytt til koronaviruset.

Psykososial støtte til medarbeidarane

Kva kan du som leiar gjere for å gje støtta til dine medarbeidarar i ei krevjande tid.