Smittevern

Informasjon om koronarestriksjonar.

Nasjonale smitteverntiltak

 

Generelle informasjon

Nyttige lenkjer

 • NAV sin koronaveivisar
  Samleside med informasjon til arbeidstakarar og arbeidsgjevarar.
 • Arbeidstilsynet
  Informasjon om tiltak for arbeidslivet. Særskild viktig for arbeidsplassar med mange tilsette, og der ein har kontakt med mange.
 • NHO
  Råd til arbeidsgjevarar frå NHO sine advokatar og nyheiter for arbeidsgjevarar knytt til koronaviruset. Psykososial støtte til medarbeidarane Kva kan du som leiar gjere for å gje støtta til dine medarbeidarar i ei krevjande tid.
 • FHI
  Folkehelseinstituttet legg ut vekesrapportar om koronaviruset og covid-19-epidemien i Noreg.