Tilskot/støtte/lokal tiltakspakke

 

Midlar - Øygarden kommune

Kompensasjonsordning

Tilskotsordningar


Lokal tiltakspakke

Øygarden formannskap vedtok den 1. april å oppretta ei arbeidsgruppe på åtte personar som skal førebu arbeidet med å leggja fram ein lokal tiltakspakke for næringslivet knytt til den krevjande situasjonen med koronasmitte i 2020.

Tiltak fase 1

Formannskapet vedtok den 16. april 11 tiltak:

 • Finansiering av 100 prosent rådgjevarstilling i VNR under COVID-19
 • Etablering av servicetelefon for næringslivet under COVID-19
 • Etablering av informasjonsportal for næringslivet knytt til COVID-19
 • Planleggja og gjennomføra haldningskampanje for å få innbyggjarar til å handle lokalt
 • Utarbeida og etablera prosedyre på rask utbetaling av faktura som kjem til kommunen
 • Etablering av prosjekt for kartlegging av omstillingsbehov og kompetansehevingstiltak
 • Etablering av prosjekt for å sikra raskare saksbehandling av plan- og byggjesaker
 • Bestilling av sak som prioriterer planlagde prosjekt- og vedlikehaldsoppdrag, samt sikrar raskare gjennomføring
 • Bestilling av notat for korleis innretta anskaffingane våre slik at vi i stor grad nyttar lokalt næringsliv under COVID-19
 • Bestilling av politisk sak om å auka talet på lærlingar under COVID-19
 • Bestilling av politisk sak om å etablera prosjekt for Ung Jobb sommaren 2020

Politisk behandling

Saksdokument til formannskapsmøte 1. april 2020
Møteprotokoll til formannskapsmøte 1. april 2020
Saksdokument til formannskapsmøte 16. april 2020
Møteprotokoll til formannskapsmøte 16. april 2020
Saksdokument til formannskapsmøte 23. april 2020 


Presentasjonar

Nyttige lenkjer