Kva yrker treng fleire folk? Kor trengs fleire lærlingar? Kva utdanning krev framtida?

Fylkeskommunen leier arbeidet med Kompetanseforum Vestland som er samarbeidsorganet for kompetansearbeid i regionen.

Illustrasjon:  Kompetanseforum Vestland - Klikk for stort bileteI Kompetanseforum Vestland sit leiarane av dei største utdanningsinstitusjonane i Vestland, Universitet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, Fagskolen i Hordaland, Opplæringsdirektøren i Vestland fylkeskommune, partane i arbeidslivet representert ved NHO, LO og KS, NAV og Helse Vest.

I tillegg til Kompetanseforum Vestland  er samarbeidsmodellen for regionalt kompetansearbeid i regionen sett saman av kompetanseforum i regionane i fylket og kontaktpunkt for sentrale bransjar.

Samarbeidsarena Vest (del av ytste delen av grøn sirkel) er der næringslivet møter utdanningsintitusjonar i Øygarden og på Askøy. Samarbeidsarena Vest gir innspel til Kompetanseforum Vestland om kva behov næringslivet har no og i framtida i våre kommunar.

Samarbeidsarena Vest blir leia av dagleg leiar i Vest Næringsråd, Rikard Toft Ledang.

Innspel? Send epost til rikard@vnr.no eller ring på tlf. 452 80 869