"Takk for at du handlar i Øygarden"

Svært mange lokale butikkar og bedrifter har vore gjennom tronge månader, og verkeleg fått kjenna på koronakrisa. No ber vi innbyggjarane om å hjelpe bedriftene opp igjen. Klikk for stort bilete

I lokal tiltakspakke fase 1 blei det i formannskapet i Øygarden kommune 16. april vedteke 11 tiltak. Eit av tiltaka var:

«Planleggja og gjennomføra haldningskampanje for å få innbyggjarar til å handle lokalt»

19. mai blei kampanjen lansert på tre stader i Øygarden: Kommunesenteret Straume og dei to kommunedelsentra Skogsskiftet og Rong.

Svært mange arbeidsplassar, kanskje så mange som 2000 (1300 berre på Sartor) av 14 378 sysselsette i Øygarden jobbar i butikk. Dei fleste av desse har hatt nokre tøffe månader bak seg med stenging p.g.a. smittefare.

Næringslivet elles har også fått seg ein alvorleg knekk i koronakrisa. Kan bedriftene hjelpa kvarandre oppatt? Kan ulike bransjar nytta kvarandre? Vi trur det. Ved å bruka kvarandre løftar ein kvarandre. Haldningskampanjen handlar også om at bedrifter blir oppmoda om å handla varer og tenester av andre bedrifter i Øygarden.

Målet med kampanjen er å:

 • Berge/ta vare på arbeidsplassar
 • Oppretthalde utvalet av varer og tenester
 • Gjere innbyggjarane medvitne om: 
  • Dei positive ringverknadene av å handla lokalt
  • Handlar du på nett i utlandet støttar du arbeidsplassane der
  • Vil du ha eit godt utval av bedrifter og butikkar i framtida, så må vi bruke dei no
  • Butikkar og lokale firma treng oss meir enn nokon gong

Video frå lanseringsdagen:

 

Irene Evensen vil ta vare på utvalet i butikkane:

 

Slik kan bedriftene løfta kvarandre: 

 

Fredrik frå Glesnes nyttar lokale tenester:

 

Maria vil gje barn ein oppvekst dei aldri gløymer:

 

Tilbyr actionfylte aktivitetar:

 

Slik finn du feriefreden i Øygarden: