Om Vekstportalen

Vekstportalen er ein informasjonsportal for bedrifter, lag og organisasjonar som er hardt ramma av koronakrisa. Sida er oppretta som eit samarbeid mellom Øygarden kommune og næringslivet v/ Vest Næringsråd.

Målet er at denne sida skal vera ei ressursside for næringslivet, særleg i den situasjonen næringslivet er inne i nå med koronavirus som har skapt store utfordringar for heile samfunnet.

Her vil du finna informasjon om ulike tilskot- og støtteordningar, tiltak og prosjekt Øygarden kommune har planar om å gjennomføra på kort og lengre sikt. Her er også gode råd om smittevern, spørsmål knytt til permittering/sjukemelding og kompetanseutvikling.

Sida er under utvikling. Ny informasjon og nye funksjonar vil bli lagt til etterkvart.


Vestland fylkeskommune støttar Vekstportalen og haldningskampanjen med 275 tusen kroner.