Ordførar Tom Georg Indrevik og dagleg leiar Lisbeth Rong Aune.

Tysdag føremiddag fekk Jernia på Sartor Storsenter overrekt miljøfyrtårnsertifikat frå ordførar Tom Georg Indrevik.

 

Vi minner om fristen for å koma med innspel til kandidatar til kommunale heidersprisar som er 1. oktober.

Ill.foto: Colourbo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har løyvd 3,5 millionar kroner til Øygarden kommune som skal fordelast til verksemder som er særleg ramma av pandemien. Fristen for å søkja er 30. september.

 

 

Lokale bedrifter i Øygarden Kommune kan no søkje kompensasjonsordning via Regionalforvaltning

 

I Øygarden viser resultatet at Arbeidarpartiet, Senterpartiet, KrF, SV og Raudt går fram. Høgre, Miljøpartiet Dei Grøne, Frp og Venstre går tilbake.

 

Her er produsentar, samarbeidspartnarar og kommunale representantar samla på den nye marknadsplassen til Lokalmatringen.

Torsdag kveld var det offisiell opning av Lokalmatringen på Straume.
- Det handlar mellom anna å løfta fram norske bønder, seier dagleg leiar Preben Rasmussen.

 

Frå pressekonferansen i dag der prosjektleiar Arve Tjønn Rinde presenterte kontraktsvinnaren.

Tysdag presenterte Statens vegvesen kven som får OPS-kontrakten for Sotra sambandet (OPS-Offentleg-privat-samarbeid). Kontrakten går til Sotra Link og kontraktssummen har ei totalramme på 23,1 milliardar kroner (2022-kroner).
- Dette er ein historisk dag, seier ordførar Tom Georg Indrevik.

 

Foto: Colourbox

Øygarden endar som nummer ni på Kommune-NM-barometeret til NHO. På landsbasis hamnar Øygarden på 54. plass.

  

Regjeringa føreslår å løyva meir statlege midlar til Sotrasambandet. Det seier samferdsleminister Knut Arild Hareide i ei pressemelding etter at det no er klart at prosjektet vert dyrare enn forventa.

 

Lærlingane får mellom anna opplæring i brann- og førstehjelp.

I sist veke var det start for 41 lærlingar i Øygarden kommune. I fire dagar var det kurs og opplæring både for førsteårslæringar og dei som tek fatt på det andre året.