80 personar møtte opp på samlinga i Straume Teknologisenter tysdag.

Ordførar Tom Georg Indrevik fekk æra av å opna den  første samlinga for prosjektet om eit berekraftig og innovativt næringsliv i Øygarden. 80 personar fekk ein presentasjon av ein variert og vekstkraftig næringsliv på samlinga på tysdag.

 

Johnny Breivik

Kommunestyret vedtok i dag å tilsetja Johnny Breivik som kommunedirektør i Øygarden kommune. Han tek over etter Rune Landro som har vore konstituert i stillinga sidan 20. mai. Breivik tek til som kommunedirektør i februar 2022.

 

Silje Haukedal

Rekkjefølgjekrav og og utbyggingsavtalar var tema då Vest Næringsråd og Øygarden kommune inviterte til seminar og samarbeidsmøte på tysdag. Spørsmålet var korleis utbyggjarar og kommunen kan samarbeida meir effektivt.

 

11 søkte stillinga som øvste leiar på Øygarden rådhus

Øygarden hamna på sjuandeplass i openheitsbarometeret til Kommunal Rapport 2021. Modalen og Grimstad toppar lista. Øygarden hamna på andreplass i Vestland fylke.

  

Smittevernlegen Jens Eikås i Øygarden mistenkjer at ein del utanlandske arbeidarar ikkje har vaksinert seg mot Covid 19. No vil han sende vaksineteamet ut til bedriftene. 

Hovudkontor og verkstad blir på Straume, der Sartor Maskin held til i dag.

Sartor Maskin og Drange Maskin slår seg saman til Sartor & Drange for å ta ei leiarrolle i anleggsbransjen i Vestland fylke. Sartor & Drange vil få ei årleg omsetning på ca. 700 millionar i 2021 og har ca. 190 tilsette.

Det samanslåtte selskapet vert eigd av aktive eigarar, som alle vil halde fram i det samanslåtte selskapet. Arild Bøthun vert dagleg leiar, medan selskapet vil få eit styre beståande av Kåre Bjorøy, Jan Drange og Rune Grimstad.

Eigarskapet er fordelt på 56 aksjonærar som alle er aktive i selskapet.

  
 

Ordførar Tom Georg Indrevik og dagleg leiar Lisbeth Rong Aune.

Tysdag føremiddag fekk Jernia på Sartor Storsenter overrekt miljøfyrtårnsertifikat frå ordførar Tom Georg Indrevik.

 

Vi minner om fristen for å koma med innspel til kandidatar til kommunale heidersprisar som er 1. oktober.

Ill.foto: Colourbo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har løyvd 3,5 millionar kroner til Øygarden kommune som skal fordelast til verksemder som er særleg ramma av pandemien. Fristen for å søkja er 30. september.

 

 

Lokale bedrifter i Øygarden Kommune kan no søkje kompensasjonsordning via Regionalforvaltning