Møtet vart overført på nett-TV

Kommunestyret vedtok på torsdag samrøystes at Øygarden kommune skal ta inn 20 nye lærlingar som eit strakstiltak i samband med utbrot av koronaviruset. Det vart også vedteke å etablera kommunalt føretak for næringsarbeid. Møtet vart halde på Panorama Hotell & Resort. 

 

Det er Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning som lyser ut inntil 50 millionar kroner til nettbaserte utdanningstilbod.  

For seks dagar sidan opna nettportalen for kompensasjonsordninga. Siden då har over 10 000 virksomheter søkt om støtte. Halvparten har fått.

 

Formannskapet vedtok i kveld (23. april) at Øygarden kommune skal ta inn 20 nye lærlingar. I dag har kommunen totalt 97 lærlingar fordelt på seks fag. Kostnaden med 20 lærlingar for to år er 8,7 millionar kroner. Vedtaket i kveld er ei oppfølging av tiltakspakke fase 1 knytt til koronaviruset.

«Vekstportalen – ein ressurs for næringslivet» er kommunen og næringslivet si nye teneste for bistand i koronakrisa. Knytt til portalen er også servicetelefon for næringslivet oppretta.

    

Kommunestyret i Øygarden gjorde 16.12.2021 vedtak om gebyr- og brukarbetalingar gjeldande frå 01.01.2022.