Ill.foto

Øygarden kommune er tildelt 6,8 millionar kroner som skal fordelast til næringar som framleis er ramma av inngripande smitteverntiltak og avgrensingar. Fristen for å søkja om midlar er 19. januar med utbetaling seinast 31. januar.

 

Ordførar Tom Georg Indrevik og resten av den kommunale kriseleiinga tilrår bruk av munnbind på offentlege stader der det er vanskeleg å halda nødvendig avstand.

Frå og med måndag 22. november har det vore påbod om munnbind og registrering av gjester på serveringsstader i Øygarden og dei andre kommunane i bergensområdet. Bakgrunnen for dette er at talet på koronasmitta har auka kraftig i regionen den siste tida og auka presset på helsetenesta.

Dagleg leiar Ole Morten Skjold tok i mot prisen Årets bedrift på vegner av Zinken.

Eit høgdepunkt på årsfesten til Vest Næringsråd er utdeling av prisen Årets bedrift og Årets fyrtårn. Dette året gjekk prisen Årets bedrift til varmforzinkingsbedrifta Zinken på Straume, medan Hans Jarle Einarsen fekk prisen Årets fyrtårn for sitt mangeårige engasjement for innsamling av pengar til kreftsaka og innsats for Sotra Badminton Club.

 

 

Ordførar Tom Georg Indrevik og fylkesordførar Jon Askeland hadde dei to innleiande føredraga på Øygardenskonferansen i år.

Over 300 personar var samla på Øygardskonferansen på fredag.
- Det viktigaste berekraftsmålet er nummer 17; samarbeid for å nå måla, sa ordførar Tom Georg Indrevik då han innleia konferansen.

 

80 personar møtte opp på samlinga i Straume Teknologisenter tysdag.

Ordførar Tom Georg Indrevik fekk æra av å opna den  første samlinga for prosjektet om eit berekraftig og innovativt næringsliv i Øygarden. 80 personar fekk ein presentasjon av ein variert og vekstkraftig næringsliv på samlinga på tysdag.

 

Johnny Breivik

Kommunestyret vedtok i dag å tilsetja Johnny Breivik som kommunedirektør i Øygarden kommune. Han tek over etter Rune Landro som har vore konstituert i stillinga sidan 20. mai. Breivik tek til som kommunedirektør i februar 2022.

 

Silje Haukedal

Rekkjefølgjekrav og og utbyggingsavtalar var tema då Vest Næringsråd og Øygarden kommune inviterte til seminar og samarbeidsmøte på tysdag. Spørsmålet var korleis utbyggjarar og kommunen kan samarbeida meir effektivt.

 

I forgrunnen; Sirianne Hellerud. Bak frå venstre; Jøran Ingvaldsen, Fredrik von der Ohe, Lone Kalvenes, Monica Hovland, Rikard Ledang, Anders Ekanger, Øyvind Langedal, Lennart Fjell, Rune Landro og Tom Georg Indrevik.

Fredag vart ein spesiell dag for Sirianne Hellerud. Då vart det markert at ho i eitt og eit halvt år har leia arbeidet retta mot næringslivet som har hatt særlege utfordringar med koronaviruset.

        

11 søkte stillinga som øvste leiar på Øygarden rådhus

Øygarden hamna på sjuandeplass i openheitsbarometeret til Kommunal Rapport 2021. Modalen og Grimstad toppar lista. Øygarden hamna på andreplass i Vestland fylke.

  

Smittevernlegen Jens Eikås i Øygarden mistenkjer at ein del utanlandske arbeidarar ikkje har vaksinert seg mot Covid 19. No vil han sende vaksineteamet ut til bedriftene.