Tilsette

Styrar

Ann-Kristin Bogstad

Bjørnehiet

Pedagogisk leiar: Pia Christine Andersen 
Barnehagelærar: Carine Foldnes 
Barne- og ungdomsarbeidar: Juliane Gaulen
Barne- og ungdomsarbeidar: Mona Lie
Barne- og ungdomsarbeidar: Kjellaug Fjell
Lærling: Silje Drange Hesvik
Spesialpedagog: Hanne Mikalsen 
Støtteassistent: Line Fjellheim

Humlebolet

Pedagogisk leiar: Karin B. Gjøvåg
Pedagogisk medarbeidar: Ann Kristin Larsen
Pedagogisk medarbeidar: Katrine Nordvik
Pedagogisk medarbeidar: Trude Jeanette Karlsen

Maurtua

Pedagogisk leiar: Miriam-Marie Holen 
Barnehagelærar: Solveig Hopland Hollup 
Pedagogisk medarbeidar: Mona Irene Brunch Spjeld
Pedagogisk medarbeidar: Malene Cindahl