Ferie og fridagar

Her finn du rettleiande skulerute og planleggingsdager for kommunale barnehagar. Sjå din barnehage for eventuelle lokale endringer.

Barnehageåret 2020 fram til sommarferien

Barnehageåret 2020 fram til sommarferien
Ferie/fridag Dato
Planleggingsdag 31.01.2020
Offentleg høgtidsdag 01.05.2020
Grunnlovsdag 17.05.2020
Kristi himmelfarsdag 21.05.2020
Planleggingsdag 22.05.2020
2. pinsedag 01.06.2020
Planleggingsdag 05.06.2020

Barnehageåret 2020 - 2021

Barnehageåret 2020 - 2021
Ferie/fridag Dato
Planleggingsdag 07.09.2020
Planleggingsdag 06.11.2020
Planleggingsdag 04.01.2021
Kristi himmelfarsdag 13.05.2021
Planleggingsdag 14.05.2021
Grunnlovsdag 17.05.2021
2. pinsedag 24.05.2021
Planleggingsdag 11.06.2021

Her finn du lenkje til ferie og fridagar for grunnskulane i kommunen