Maurtua

Maurtua er ei aldersblanda avdeling, der det går 13 barn i alderen 1-3 år per i dag, og 3,4 årsverk er knytt til denne avdelinga.

Maurtua har eit hovudrom, med eit grupperom i direkte tilknytning til avdelinga.  I tillegg disponerar dei, saman med Humlebolet, eit fellesrom, der kjøkkenet ligg.