Humlebolet

Humlebolet er per i dag ei avdeling for dei yngste barna i barnehagen.  Her går det 9 barn i alderen 1-3 år og 3 årsverk er knytt til denne avdelinga.

Humlebolet har eit hovudrom, med eit grupperom i direkte tilknytning til avdelinga.  I tillegg disponerar dei, saman med Humlebolet, eit fellesrom, der kjøkkenet ligg.