Skular og barnehagar i heile landet skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Regjeringa har den 7. desember avgjort at tiltaksnivået skal minimum vera på grønt nivå, men kommunane kan sjølv vurdera om dei skal heva tiltaksnivået til gult eller raudt nivå. 

På grunn av høgt smittetrykk i kommunen, oppmodar den kommunale kriseleiinga å gjennomføra juleavslutningane i skulane og barnehagane på dagtid.

Ill. Mostphotos

Det har vore ein del sjukdom i barnehagane og skulane den siste tida. Sjå flytskjema frå Folkehelseinstituttet om kva du skal gjera dersom du har nyoppståtte luftvegssymptom.

Frå 16. august kan personar under 18 år som vert definert som nærkontaktar, men ikkje er husstandsmedlemer eller tilsvarande nære, få fritak for smittekarantene ved å følgja testregime i samsvar med retningslinjene til kommunen (§ 4 tredje ledd). 

Her i Tussetjødna barnehage, avdeling Humlebolet, har vi tatt utgangspunkt i Miljødetektiven Blekkulf. Blekkulf bur i havet, og er oppteken av at det skal vera reint og fint der. Av og til kjem det boss i havet, og då må Blekkulf ut og rydde opp. Vi har og laga ein Blekkulf, som er med oss rundt og ser at alt er fint og reint.

Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever jevnlig utestenging frå leik eller ulike formar for krenkelsar. Stortinget har vedteke eigne bestemmelser i barnehageloven om barn si rett til eit trygt omsorgs- og læringsmiljø som vert gjelande frå 1. januar 2021.

Regjeringa har kategorisert koranapandemien i ein trafikklysmodell for skuler og barnehagar i tre ulike nivå; raudt, gult og grønt. I tråd med råd frå nasjonale myndigheitar vidarefører barnehagane i Øygarden kommune smitteverntiltak på gult nivå i haust.

Barnehagebarn og tilsette som har milde luftvegssymptom og sjukdomsfølelse skal ikkje møta i barnehagen, men halda seg heime til allmenntilstanden er god. Barnehagebarn og tilsette kan koma tilbake til barnehagen når dei føler seg friske og feberfri, sjølv om dei framleis har nokre symptom på luftvegsinfeksjonar.

På nettsida til Regjeringen finn du kortversjon av det du treng å vite som føresett i forbindelse med koronasituasjonen.

 

Folkehelseinstituttet oppmodar alle skular og barnehagar i landet til å ta del i nasjonale halvårlege aksjonar mot hovudlus som blir arrangert årleg i veke 10 og 35. Vår skule skal delta i veke 35, helga 29. og 30. august.