Føresette - Førebygging

Knappar til førebygging, avdekking,_handtering og etterarbeid under området føresette.Informasjon om avdekking under området føresette i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om handtering under området føresette i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om etterarbeid under området føresette i Trygg i fellesskap-modellen
  •  Snakke med andre foreldre.
  • Samarbeide om å setje grenser og stille krav til åtferd.
  • Snakke med eigne barn og vennane – vis interesse, still spørsmål !
  • Vere gode førebilete? Kva snakkar vi om rundt «kjøkkenbordet»?
  • Delta på foreldremøte i barnehagar og skular...
  • Følgje med «på nett» - tilgang til barna sine nettkontoar?tileigne seg nett-kunnskap – delta på skulens opplegg med Barnevakten.
  • Vere obs i samband med bursdagar og andre private arrangement.
  • Arrangere til dømes «leikegrupper» heime.

Ressursar