Føresette - Avdekking

Knappar til førebygging, avdekking,_handtering og etterarbeid under området føresette.Informasjon om førebygging under området føresette i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om handtering under området føresette i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om etterarbeid under området føresette i Trygg i fellesskap-modellen

Sjå kva som skjer

  • Sjå om nokon går aleine.
  • Sjå om nokon er utanfor i leik.
  • Legg merkje til endring i ditt barn si återd, lytt til det barn fortel eller formidlar på andre måter.

Spør om kva som skjer

  • har du sett nokon som ikkje har hatt det så bra i dag?
  • har vennene dine hatt det fint på nettet i dag?
  • om du fikk velje, kven ville du valt som «leiar» i vennegjengen og kvifor?

Snakk om det som skjer

  • Du kan kontakte skule og barnehage eller med din bekymring. Du skal bli høyrd.
  • Du kan og ta kontakt med kommunens innsatsteam mot mobbing.
  • Snakk med andre foreldre, delar dei di bekymring?
  • Snakk med leiar for fritidsaktiviteter om korleis borna har det der.