Barnehage - Etterarbeid

Knappar til førebygging, avdekking, handtering og etterarbeid under området barnehage.Informasjon om førebygging under området barnehage i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om avdekking under området barnehage i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om handtering under området barnehage i Trygg i fellesskap-modellen
  •  Jamlege samtaler mellom ped.leiar, styrar og føresett. Samtalene skal vere hyppige i starten. Minimum 3 samtaler i løpet av 8 veker
  • Fokus i samtalene er barnehagekvardagen, meistring og vanskar
  • Fokus på leikeferdigheiter
  • Fokus på sosial og emosjonell kompetanse
  • Overgang barnehage-skule

Ressursar

Lovar