Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Skatt og avgift

Viktig informasjon!

Frå 1. november 2020 tek Skatteetaten over ansvaret for kemnerverksemda som kommunen har i dag. Etter denne datoen er det ikkje lenger kemnerkontor i Øygarden kommune. 
Oppgåvene som vert overført er: skattepengar til gode, restskatt, tilleggsforskotsskatt, forskotstrekk, arbeidsgjevaravgift, motrekning, utleggstrekk, skatteattestar, kontoutskrift, arbeidsgjevarkontroll osv.