Prisar for kommunale tenester

Gebyr og brukarbetalingar gjeldande frå 01.01.2020 (PDF, 610 kB)
Revidert av kommunestyret 18.06.2020.

Prisar for kommunale tenester