Prisar for kommunale tenester

Gebyr og brukarbetalingar gjeldande frå 01.01.2020 (PDF, 504 kB)
Vedteke av kommunestyret 19.12.2019

Prisar for kommunale tenester