Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Prisar for kommunale tenester

Gebyr og brukarbetalingar gjeldande frå 01.01.2020 (PDF, 610 kB)
Revidert av kommunestyret 18.06.2020.

Prisar for kommunale tenester